מן התקשורת

התשובה הרוחנית – מתוך 'הדף הירוק'
 
http://www.kibbutz.org.il/itonut/2007/haver/070322_orit.htm
 
 
בראש הישיבה המעורבת בנצרת עילית תעמוד אישה

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=914809&contrassID=2&subContrassID=0&sbSubContrassID=0