טיול ליילי ט"ו באב התשע"ה 30.7.15

טיול ליילי 30.7