אודות פותח שערים

פותח שערים" (עמותה רשומה) עוסקת ביהדות מתחדשת וחיבור בין אוכלוסיות שונות ומגוונות בחברה הישראלית.

בבית המדרש "פותח שערים" משתתפים ולומדים ביחד צעירים מכל מגוון האוכלוסיה – דתיים, חילוניים, עולים חדשים וותיקים כאחד. זאת מתוך כוונה להביא לדיון פתוח, עמוק ורב-מימדי ככל האפשר.

תוכניות בית המדרש מורכבות מקריאה במקורות היהודיים לדורותיהם ומלימוד בחברותות, תוך קבלה וכבוד לשוני בין התפיסות. אנו מציעים לפתוח את דלת ארון הספרים היהודי ולגעת במקורות בידיים. החשיבה היהודית היא מסד לפיתוח תרבות של יצירה ודיון במרחב הציבורי ומתוך כך גיבוש זהות אישית עמוקה ומורכבת.

"פותח שערים" (עמותה רשומה) היא בית פתוח לכל המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם במקורות העולם היהודי. העמותה קוראת לכל אחד ואחת, דתי וחילוני, מסורתי ואתאיסט, לקחת חלק בלימוד משותף וחוויתי כדי להתחבר לשורשים ולהיסטוריה של עמנו ולהזכיר לכולם שאין לאף אחד מונופול על היהדות.

למעוניינים להצטרף לתוכנית: אורית 054-6385462     p.shearim@gmail.com