על יום הכיפורים

יום הכיפורים תשע"ג הקריאה שנכשלה/ אסף פילה רגע לפני הכניסה לתפילת נעילה, אנו קוראים בנביאים אודות יונה הנביא המצווה ללכת ולהינבא על העיר האשורית נינווה ולהזהיר את אנשיה לעשות תשובה […]

קרא מאמר ←